کود بیولوژیک تریکوران جی

230,000 ریال

برند:

  • بایوران
موجودی: موجود

کود زیستی تریکوران جی

 وزن 100 گرم

این محصول، بر پایه یکی از موفق‌ترین قارچ‌های موجود در ریزوسفر گیاهان و بصورت گرانول در بسته‌های ۱۰۰ گرمی فرموله شده است. این قارچ با استقرار در محیط ریشه گیاهان مختلف، به چند طریق به رشد و افزایش عملکرد گیاهان کمک می‌کند. قارچ تریکودرما قادر به سنتز چندین نوع ترکیب آنتاگونیست و قارچکش است و در محیط ریشه گیاه، از رشد عوامل بیماری‌زای خاکزی بویژه قارچ‌های عامل پوسیدگی ریشه و طوقه جلوگیری می‌کند. این قارچ همچنین با تولید آنزیم‌های رشدی گیاه، به طور مستقیم در رشد گیاه نقش داشته و همزمان، باعث افزایش مقاومت گیاه در برابر عوامل استرس‌زای محیطی می‌شود. تریکوران جی، فاقد هر گونه ماده شیمیایی مضر بوده و استفاده از آن در منازل بدون کاربرد تجهیزات باغبانی مانند ماسک و دستکش ممکن می‌باشد. با توجه به فرمولاسیون گرانول و بسته‌بندی مناسب این محصول، می‌توان آن را برای مدت نسبتا طولانی در منازل نگهداری کرد. هر دو هفته یکبار به ازای هر بوته یا گلدان، ۰/۵ تا ۱ گرم (حدود 10 تا 15 گرانول) از محصول را در مجاورت طوقه قرار داده و روی آن را با خاک بپوشانید، سپس آبیاری نمایید.

کود بیولوژیک تریکوران جی

قارچ Trichoderma harzianum، یکی از موفق‏‌ترین عوامل کنترل بیولوژیک بیماری‏‌های گیاهی است که از چند طریق به افزایش رشد و عملکرد گیاهان کمک می‏‌کند. اثر آنتاگونیستی این قارچ بر گونه‏‌های مختلف قارچ‏‌های بیمارگر خاکزی، آن را به یک گزینه ایده‏‌آل برای کنترل بیماری‏‌های گیاهی تبدیل کرده است. محصول تریکوران جی، یک ترکیب کود و قارچکش بیولوژیک است که با فرمولاسیون گرانول تولید شده و برای بهبود رشد گیاهان مختلف و کنـترل طیف وسیعی از عــوامل بیماری‏‌زای خاکزی مانند Macrophomina phaseolina، Rhizoctonia solani، Fusarium oxysporum، Pythium ultimum وP. aphanidermatum قابل استفاده است.

کود بیولوژیک تریکوران جی

این محصول، بر پایه یکی از موفق‌ترین قارچ‌های موجود در ریزوسفر گیاهان و بصورت گرانول در بسته‌های ۱۰۰ گرمی فرموله شده است. این قارچ با استقرار در محیط ریشه گیاهان مختلف، به چند طریق به رشد و افزایش عملکرد گیاهان کمک می‌کند. قارچ تریکودرما قادر به سنتز چندین نوع ترکیب آنتاگونیست و قارچکش است و در محیط ریشه گیاه، از رشد عوامل بیماری‌زای خاکزی بویژه قارچ‌های عامل پوسیدگی ریشه و جوانه جلوگیری می‌کند. این قارچ همچنین با تولید آنزیم‌های رشدی گیاه، به طور مستقیم در رشد گیاه نقش داشته و همزمان، باعث افزایش مقاومت گیاه در برابر عوامل استرس‌زای محیطی می‌شود.

تریکوران جی، فاقد هر گونه ماده شیمیایی مضر بوده و استفاده از آن در منازل بدون کاربرد تجهیزات باغبانی مانند ماسک و دستکش ممکن می‌باشد. با توجه به فرمولاسیون گرانول و بسته‌بندی مناسب این محصول، می‌توان آن را برای مدت نسبتا طولانی در منازل نگهداری کرد.

مقادیر توصیه‌شده از این کود را مطابق جدول زیر برای گیاهان مختلف استفاده کنید.

نوع محصولات شیوه کاربرد توضیحات
گیاهان آپارتمانی و زینتی بصورت سرک به ازای هر بوته یا گلدان، ۰/۵ تا ۱ گرم (حدود ۲۰ گرانول) از محصول را در مجاورت طوقه قرار داده و روی آن را با خاک بپوشانید.
محصولات گلخانه‌­ای همراه بذر به ازای هر بذر، ۰/۵ تا ۱ گرم (حدود ۲۰ گرانول) از محصول به همراه بذر کشت شود.
همراه نشاء در زمان انتقال نشاء، به ازای هر نشاء، ۵/۰ تا ۱ گرم (حدود ۲۰ گرانول) از محصول به همراه نشاء کشت شود.
بصورت سرک به ازای هر بوته یا گلدان، ۰/۵ تا ۱ گرم (حدود ۲۰ گرانول) از محصول را در مجاورت طوقه قرار داده و روی آن را با خاک بپوشانید.
وزن 100 g

دیدگاه

هیچ دیدگاهی وجود ندارد.

افزودن دیدگاه برای “کود بیولوژیک تریکوران جی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.