بازدید فرماندار محترم و رییس محترم جهاد کشاورزی از غرفه محصولات ارگانیک کشاورزی در جشنواره بادام زمینی

جشنواره بادام زمینی