پروانه مینوز گوجه فرنگی ( Tuta absoluta)

پروانه مینوز گوجه فرنگی  Tuta absoluta

 شب پره مینوز گوجه فرنگی به کلیه مراحل رشدی گیاه گوجه فرنگی حمله نموده وتا صد درصد محصول را نابود می کند . خسارت آفت به خصوص در گلخانه ها شدیدتر بوده و با تغذیه از برگ ، ساقه ومیوه عملکرد محصول را به شدت مورد تاثیر قرار می دهد.

 

حشرات کامل به طول 10 میلیمتر دارای پولک های خاکستری مایل به نقره ای با لکه های سیاه رنگ روی بال های جلو ، شاخک مووش وبندهای آن یک در میان روشن وتیره هستند . شکم حشره ماده بزرگ و سطح زیرین آن به رنگ سفید با خطوط سیاه رنگ است در حشرات نر شکم باریک یا خاکستری است .

تخم آفت کوچک بیضی شکل ، در ابتدا سفید یا کرمی ، رنگ قبل از تفریخ تیره می شود . تخم ها زیر سطح برگ گذاشته می شود.

 

خسارتزایی:

 این آفت در مراحل مختلف رشدی گیاه به گل ، برگ ، ساقه و در مرحله میوه دهی به میوه میزبان خسارت می زند که علائم خسارت به صورت مینوز روی برگ ها ولهیدگی میوه ها دیده می شود . برگهای گیاه مورد حمله حاوی تونل ها وشبکه ای از کانال های بین بافتی (مینوز ) شده و تجمع فضولات لاروی در محل فعالیت لارو به رنگ قهوه ای از دیگر علائم آلودگی می باشد ، روی میوه های گوجه فرنگی تخمگذاری زیر کاسبرگ ها صورت گرفته ولارو پس از خروج از تخم وارد میوه می شود. میوه های آلوده لهیده و دارای سوراخ و کانال بوده از بازار پسندی آنها کاسته می شود . وجود لارو داخل ساقه ها نیز از رشد آنها می کاهد.

 

این حشره توان تولید مثلی بالایی داشته و حشره کامل در صورت وجود غذای مناسب ودمای 23- 19 درجه سانتی گراد می تواند تا 300 تخم بگذارد. در دمای بالاتر ( 23 وبالاتر ) زمان رشد و نموی حشره کاهش می یابد . رشد ونمو حشره در دمای بین 7 و 10 درجه سلسیوس متوقف می شود حشرات بالغ شب فعال بوده و طی روز معمولا بین برگ ها مخفی می شوند. حشرات ماده 1 -2 روز پس از ظاهر شدن حشرات نر را جلب نموده وجفتگیری می کنند . تخم پس از 5  7 روز باز شده و لارو پس از 10  5 دقیقه می تواند به بافت برگ نفوذ کند . در ابتدا کانال ها باریک اما سپس پهن تر می شود . لاروها پس از چهار سن و طی حدود 20 روز کامل می شوند .

 

ردیابی :

الف : ردیابی در مناطق غیر آلوده

–        بررسی مزرعه و گیاهان میزبان : بازدید از مزرعه و گلخانه ، برگ ها ، ساقه ها و میووه های گیاهان میزبان برای مشاهده علائم خسارت ( تونل ها و فضولات لاروی ) انجام می شود.

–        استفاده از تله های فرمونی : استفاده از تله های دلتا و یا تشت های همراه فرمون مهمترین وحساسترین روش در ردیابی حضور آفت در منطقه ، مزرعه وگلخانه است .

برای انجام این ردیابی در هر منطقه با شرایط اقلیمی یکسان یک ایستگاه ردیابی در یک هکتار انتخاب و نتایج ردیابی آن به کل منطقه با اقلیم یکسان تعمیم داده می شود . در این نوع ردیابی استفاده از تله فرمونی به تعداد یک تا دو عدد در هر ایستگاه و یا یک تله فرمونی در هر گلخانه توصیه می شود .

   مبارزه بیولوژیک : استفاده از B.t  بعنوان یک آفتکش میکروبی در کنترل آفت بسیار موثر است .

 

مدیریت آفت :

–        استاندرد سازی گلخانه ها شامل شیشه بندی مناسب ، استفاده از توری های ضدحشره و درب ورودی دوتایی ، خالی بودن اطراف گلخانه و ضدعفونی خاک در زمان خالی بودن گلخانه توصیه می شود .

–        اقدامات قرنطینه ای : اعمال روش ها و اقدامات قرنطینه برای پیشگیری از آلودگی مزرعه و گلخانه حائز اهمیت در مدیریت آفت است . استفاده از نشاء های سالم و عاری از آلودگی آفت در گلخانه و مزارع ضروری است .

–        مبارزه زراعی شامل حذف بقایا و علف های هرز کشت قبلی : لذا حفظ بهداشت گلخانه و مزرعه توصیه می شود . تناوب با گیاهان غیر از خانوادهSolanaceae  ، شخم زدن ، کود دهی و آبیاری مناسب نیز توصیه می شود .

شخم عمیق خاک در فاصله دو فصل کاشت و پوشاندن خاک با مالچ پلاستیکی یا انجام سولاریزیشن رعایت فاصله زمانی 6 هفته ای برای نشاء مجدد در زمین آلوده به آفت وبیل زدن خاک کف مزرعه و یا ضدعفونی خاک گلخانه و یا محیط کشت بکار رفته درون گلدانهای سیستم هیدروپونیک توصیه می شود .

–        شکار انبوه : با استفاده از تله های نوری همراه تشت های آب به تعداد 30 تا 50 تله نوری همراه تشت های پلاستیک در هر هکتار مزرعه و یا سه تله نوری در هر 500 مترمربع گلخانه توصیه می گردد .

–         استفاده از نوارها وصفحات چسبنده : استفاده از نوارهای چسبناک شده توسط چسب های خاص تله در کف زمین و بین ردیف های بوته های گوجه فرنگی و یا نصب شده به صورت عمودی در بین ردیف های بوته می تواند تعداد بسیاری از حشرات بالغ را حین پرواز بدام اندازد.

 –         استفاده از سن شکاری Nesidiocoris  و سن شکاری Macrolophus pygmaeus  :

پوره ها و حشره کامل این دو سن شکاری از تخم ها و لاروهای آفت به شدت تغذیه کرده و جمعیت آنرا کاهش می دهند .