حشره کش های ارگانیک جایگزین سم خطرناک دیازینون

 •         خاصیت حشره کشی و دور کنندگی و حفاظتی بالا در برابر حشرات مکنده و جونده و کرم سفید ریشه  و نماتدها و همچنین قارچ ها و شفیره حشرات.
 •         ماندگاری طولانی به مدت 2 سال
 •         نگهداری در دمای معمولی انبار
 •         قابلیت اسپری نمودن
 •         احتیاج به رعایت هیچ دوره کارنسی نیست
 •         هماهنگ با سیستم های کنترل بیولوژیک آفات   IPM
 •         نیم آزال هیچ گونه باقیمانده سمی در محصول باقی نمی گذارد

 

 

 

 

 

 

 

آفت‌کش بیولوژیک ویژه کنترل آفات پروانه‌اي

آفات پروانه‌اي بیشترین سهم را در ایجاد خسارت بین آفات کشاورزي دارند. بایولپ، آفت‌کش بیولوژیک حاوي مادة موثره اسپور و کریستالِ اندوتوکسین باسیلوس تورینجینسیس واریته کورستاکی است که اختصاصاً براي کنترل آفات پروانه‌اي مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مکانیسم اثر:
این محصول، آفت‌کش گوارشی است که پس از تغذیه توسط لاروِ هدف با ایجاد مسمومیت و توقف تغذیه، پس از ۲۴ تا۴۸ ساعت موجب مرگ لارو می‌گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– مبارزه با آفات : پالیزین یک حشره کش و کنه کش تماسی است که در آزمایشات انجام گرفته بوسیله موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور ، کارآئی خود را در مبارزه با شته جالیز بر روی خیار گلخانه ای  ، در مقایسه با سم شیمیائی متاسیستوکس ، به اثبات رسانیده و بعنوان نخستین حشره کش بدون باقیمانده سمی در کشور ، در تاریخ 18/6/1387 در هیئت نظارت بر سموم به ثبت رسیده است . 

پالیزین همچنین در کنترل گونه های مختلف شته و کنه های زیان آور (کنه دونقطه ای ، کنه قرمز مرکبات و . . . ) در مراحل پوره و بالغ بر روی گروه وسیعی از محصولات کشاورزی ( سبزی ، صیفی ، میوه و گیاهان زینتی ) موثر می باشد .

2- شستشوی گیاهان و درختان : تحقیقات انجام گرفته در بوستان ها و فضای سبز شهر تهران نشان داده است که پالیزین قادر است, بدون آلودگی محیط زیست و صدمه به گیاهان برای شستشوی درختان و زدودن قشر چربی , دوده و گرد و خاک از سطح برگ ها مورد استفاده قرار گیرد .

 

 

 

 

 

 

 

 

روی اگرو (ماترین)

ماترين (روي اگرو) حشره كشي تماسي و گوارشي كه با اثر بر سيستم عصبي و تنفسي آفات موجب مرگ آنها ميشود. ماترين عصاره گياه داروئي Sophora Flavescens است كه بدليل طبيعي بودن و عدم وجود پس ماند،  عملا  هيچگونه اثر سوئي بر انسان، دام و محيط زيست ندارد.

 

سبز آسا (افشانه حشره کش گیاهی)

سبز آسا افشانه حشره کش کاملا گیاهی است که در آن از ترکیبات گیاهی در غلظت بسیار کم استفاده شده است  و علیه انواع آفات بهداشتی مانند انواع پشه، مگس خانگی، دراکولا یا بند، ساس، دراکولا یایا بند دارای اثر کشندگی و دورکنندگی بالا می باشد به طوری که با استفاده  از اثر دورکنندگی آن علیه دراکولا در مناطق آلوده می توان از گزش توسط این حشره و سایر حشرات موذی در امان ماند. این محصول، گزینه ای بسیار مناسب جهت استفاده در مکان هایی است که دارای محدودیت هایی در استفاده از حشره کش های شیمیایی می باشند مانند مدارس، بیمارستان ها، ادارات، مهدکودک ها که در چنین محیط هایی استفاده از افشانه گیاهی سبز آسا به راحتی جایگزین مناسبی برای  کنترل حشرات موذی خواهد بود.

 

 

حشره کش های ارگانیک جایگزین سم خطرناک دیازینون

 

 •         خاصیت حشره کشی و دور کنندگی و حفاظتی بالا در برابر حشرات مکنده و جونده و کرم سفید ریشه  و نماتدها و همچنین قارچ ها و شفیره حشرات.
 •         ماندگاری طولانی به مدت 2 سال
 •         نگهداری در دمای معمولی انبار
 •         قابلیت اسپری نمودن
 •         احتیاج به رعایت هیچ دوره کارنسی نیست
 •         هماهنگ با سیستم های کنترل بیولوژیک آفات   IPM
 •         نیم آزال هیچ گونه باقیمانده سمی در محصول باقی نمی گذارد

 

 

 

 

 

 

 

آفت‌کش بیولوژیک ویژه کنترل آفات پروانه‌اي

آفات پروانه‌اي بیشترین سهم را در ایجاد خسارت بین آفات کشاورزي دارند. بایولپ، آفت‌کش بیولوژیک حاوي مادة موثره اسپور و کریستالِ اندوتوکسین باسیلوس تورینجینسیس واریته کورستاکی است که اختصاصاً براي کنترل آفات پروانه‌اي مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مکانیسم اثر:
این محصول، آفت‌کش گوارشی است که پس از تغذیه توسط لاروِ هدف با ایجاد مسمومیت و توقف تغذیه، پس از ۲۴ تا۴۸ ساعت موجب مرگ لارو می‌گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– مبارزه با آفات : پالیزین یک حشره کش و کنه کش تماسی است که در آزمایشات انجام گرفته بوسیله موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور ، کارآئی خود را در مبارزه با شته جالیز بر روی خیار گلخانه ای  ، در مقایسه با سم شیمیائی متاسیستوکس ، به اثبات رسانیده و بعنوان نخستین حشره کش بدون باقیمانده سمی در کشور ، در تاریخ 18/6/1387 در هیئت نظارت بر سموم به ثبت رسیده است . 

پالیزین همچنین در کنترل گونه های مختلف شته و کنه های زیان آور (کنه دونقطه ای ، کنه قرمز مرکبات و . . . ) در مراحل پوره و بالغ بر روی گروه وسیعی از محصولات کشاورزی ( سبزی ، صیفی ، میوه و گیاهان زینتی ) موثر می باشد .

2- شستشوی گیاهان و درختان : تحقیقات انجام گرفته در بوستان ها و فضای سبز شهر تهران نشان داده است که پالیزین قادر است, بدون آلودگی محیط زیست و صدمه به گیاهان برای شستشوی درختان و زدودن قشر چربی , دوده و گرد و خاک از سطح برگ ها مورد استفاده قرار گیرد .

 

 

 

 

 

 

 

 

روی اگرو (ماترین)

ماترين (روي اگرو) حشره كشي تماسي و گوارشي كه با اثر بر سيستم عصبي و تنفسي آفات موجب مرگ آنها ميشود. ماترين عصاره گياه داروئي Sophora Flavescens است كه بدليل طبيعي بودن و عدم وجود پس ماند،  عملا  هيچگونه اثر سوئي بر انسان، دام و محيط زيست ندارد.

 

سبز آسا (افشانه حشره کش گیاهی)

سبز آسا افشانه حشره کش کاملا گیاهی است که در آن از ترکیبات گیاهی در غلظت بسیار کم استفاده شده است  و علیه انواع آفات بهداشتی مانند انواع پشه، مگس خانگی، دراکولا یا بند، ساس، دراکولا یایا بند دارای اثر کشندگی و دورکنندگی بالا می باشد به طوری که با استفاده  از اثر دورکنندگی آن علیه دراکولا در مناطق آلوده می توان از گزش توسط این حشره و سایر حشرات موذی در امان ماند. این محصول، گزینه ای بسیار مناسب جهت استفاده در مکان هایی است که دارای محدودیت هایی در استفاده از حشره کش های شیمیایی می باشند مانند مدارس، بیمارستان ها، ادارات، مهدکودک ها که در چنین محیط هایی استفاده از افشانه گیاهی سبز آسا به راحتی جایگزین مناسبی برای  کنترل حشرات موذی خواهد بود.