داروخانه گیاه پزشکی اُرگانیک

ساتوکس(satox) راهی برای نابودی ساس

ساس چیست؟

حشره ساس یا به فارسیِ شرقی خَسَک حشره‌ای از راستهٔ نیم بالان و خانوادهٔ بستر ساسان (Cimicidae) است.

ساس ها ازکک بزرگ‌تر هستند و لای درز تشک و بالش و شکاف اجناس چوبی مخفی می‌شوند و شب خارج شده و انسان را نیش می‌زند. ساسها بیشتر به هنگام شب فعالند اما اگر یک هفته از خانه دور باشید، همین که شروع به استراحت کنید یا روی مبل بنشینید به سراغ شما می آیند. روشن گذاشتن چراغ‌ها در مورد این خون‌آشام‌های کوچک، مخصوصاً زمانی که گرسنه هستند، چندان تأثیری ندارد.برای شناخت ساتوکس تا اخر با ما همراه باشید.

ساس از راه خون انسان و دیگر جانداران خون گرم  تغذیه می‌کند.

دو نوع ساس که از نظر بهداشتی برای انسان اهمیت دارد،ساس معمولی (ساس تختخواب، Cimex lectularius) )) وساس گرمسیری (Cimex hemipterus) هستند. این دو نوع ساس از روی پیش سینه  یعنی بخش اول سینه از هم تشخیص داده می‌شوند. در حال حاضر شواهدی دال بر انتقال بیماری‌های عفونی مانند هپاتیت بی یا سی یا انتقال ایدز از طریق گزش ساس در دست نیست. ویروس‌ها در داخل بدن ساس تکثیر نمی‌شوند و در مدل‌های حیوانی انتقال بیماری‌های ویروسی از طریق گزش ساس ممکن نبوده.

 

در ادامه خواهید خواند(ویژگی های حشره کش ساتوکس که باید بدانید)

برای خرید ساتوکس کلیک کنید

 

6 واقعیت که درباره ساس نمی دانید

 •  می توانند در هر جایی زندگی کنند.
 •  فقط ساکنان شهر نیستند.
 •  به شدت به سموم غیر تخصصی مقاوم هستند.
 •  هوشمند هستند و شب ها به شکار می روند.
 •  هنگام گزش از مواد بی حسی استفاده می کنند.
 •  ساس ها می توانند تا یکسال بدون تغذیه زنده بمانند.

 

آیا ممکن است منزل ما آلوده به ساس باشد ولی متوجه نشویم؟

بله این امر بسیار امکان پذیر است. به دفعات این گزارشات را از جانب مشتری ها داشته ایم که ساس ها را مشاهده می کنند ولی هیچ گونه گزش و نشانه پوستی ندارند یا تنها پوست یکی از افراد نسبت به گزش ساس واکنش نشان داده است. لازم به ذکر است بدانید بیش از 40 درصد افراد به طور کلی نسبت به گزش ساس ها واکنشی نشان نمی دهند و بخصوص افراد مسن واکنش بسیار کمتری را نسبت به سایر افراد خواهند داشت..

افرادی که حساسیت و واکنشی نسبت به گزش ساس ندارند باید بدانند که آن ها نیز در معرض آلودگی قرار دارند زیرا ساس ها جهت رشد و تکثیر نیاز به تغذیه خون شما دارند.

ضمناً در میان افرادی که واکنش پوستی نسبت به گزش ساس دارند این واکنش ممکن است به صورت مداوم نباشد ولی می تواند به مرور زمان تبدیل به حساسیت های پوستی گردد

از دیگر نشانه های آلودگی محل به ساس، ایجاد بوی نامطبوعی است که میتوانید آن را در محیط استشمام کنید. مانند دیگر حشرات، ساس نیز ماده ای هشدار دهنده به نام فورمون از خود ترشح می کنند که در حین تجمع گروهی ساس گاهاً این بو به مشام می رسد که بوی نامطبوعی است که در آلودگی های بالا بسیار غیر قابل تحمل می باشد در آلودگی های کم  برخی این بو را در قدیم به بوی شبیه گشنیز می دانستند ولی این تنها یک شباهت بوده و ممکن است حتی درست نباشد.

از طرفی مشاهدۀ نشانه های وجود ساس در محل، امری بسیار مشکل است مگر اینکه طی چند شب شما به صورت مداوم نیمه شب بیدار شده و تختخواب خود را چک نموده که ممکن است در آن صورت آثار و یا خود حشره ساس را بتوانید مشاهده نمایید. در آلودگی های بالا ساس های بالغ شروع به دور شدن از تختخواب نموده و به محل های دیگر نیز می روند و در این حالت بسیار محتمل است که شما در طول روز نیز ساس بالغ را مشاهده نمایید. در آلودگی های بسیار شدید شخص مبتلا به آنمی و یا کم خونی شدید می گردد.

 

 

عادات غذايي

ساس های بستر الزامـاً موجـودات خونخـوار هسـتند. اكثر گونه ها فقط در زماني كه منابع ديگر در دسـترس نباشند از انسان تغذيـه ميكننـد.آنهـا تمـام رطوبـت اضافي مورد نياز خود را از بخار هـواي اطـراف خـود بـه دست مي آورند. ساس هاي بستر در درجه اول به وسيله كربن دي اكسيد و سـپس گرمـا و همچنـين تركيبـات شيميايي خاص به سمت ميزبان خود جـذب ميشـوند. ساسهاي بستر پوسـت پوشـانده نشـده را تـرجيح مـي دهند، ترجيحا صورت، گردن و بازو هاي يك فرد خواب. ساسهاي بستر داراي بخش هـاي دهـاني هسـتند كـه پوست را سوراخ و بزاقي حاوي مواد ضـد انعقـاد و ضـد درد ترزيق ميكنند. حساسيت انسانها از واكنش بسيار شديد آلرژيك تـا بـدون هـيچ واكنشـي (حـدود ٪20 ) متفاوت است.

نيش معمولاً يك تورم بدون نقطـه قرمـزايجاد مي كند، اما زماني كه تعداد زيادي سـاس از يـك منطقه كوچك تغذيه كنند، ممكن است بعد از فـروكش كردن تورم، لكه هاي قرمزي ظاهر شوند. علائم نيش ها مي توانند در يك خط مستقيم ظاهر شوند . اگر چه تحت شرايط سـرد خاصـي، سـاسهاي بسـتر بالغ مي توانند بيش از يك سـال بـدون تغذيـه زنـدگي كنند، اما در شرايط معمولاً گرم، آنها سعي ميكنند در فواصل پنج تـا ده روز تغذيـه كننـد.  بزرگسـالان مـي توانند بدون غذا حدود پـنج مـاه زنـده بماننـد. ساس های جوان تر نمي توانند تا اين حد زنده بمانند، اگرچه حتي ساس تازه از تخم خارج شده مي تواننـد بـدون نياز به غـذا (خـون)، هفتـه هـا زنـده بماننـد. در نشـت ســاليانه انجمــن انتومولوژيــك آمريكــا در ســال 2009 گزارش شد كه نسل هاي جديد ساسهاي بستر مقـاوم در برابر حشره كش ها در ويرجينيا تنهـا دو مـاه بـدون تغذيه زنده ماندند. DNA موجود در وعده هـاي غـذايي خون انسان مي تواند تا 90 روز قابل بازيابي باشد.

تكنيك هاي كنترل ساس

تشخيص و درمان زودهنگـام بـراي كنتـرل موفقيـت آميز حياتي است. بر اساس يك نظرسنجي، مكانهـايي كه اغلب آلوده شـده انـد شـامل تشـك، تخـت خـواب، موكت و فرش بودند .در واقع ساسهاي بستر در جاهايي كه ذخيره كافي از ميزبانهاي در دسترس با مقدار زيادي از تـرك هـا و پناهگـاه هـا در فاصـله 1.5 متـري از ميزبـان وجـود داشـته باشـد، گسـترش پيـدا ميكنند. از آنجا كه درمـان در منـاطق خـواب و ديگـر مكانهاي حساس مورد نيـاز اسـت، روش هـايز غيـر از سموم شيميايي ضروري اسـت. درمانهـا ممكـن اسـت گران قيمت، دشوار، وقت گيرو تكراري باشد و خطـرات بهداشتي را در بر داشته باشد

 راه حل نهایی : معرفی حشره کش ساتوکس

حشره کش سبزآسا با نام ساتوکس یک حشره کش با ترکیبات کاملا گیاهی می باشد. اسانس های گیاهی و تکنولوژی نانو به کار رفته در آن یک ترکیب موثر و فوق العاده برای نابودی ساس ایجاد شده است. سبزآسا مدل ساتوکس برای ازبین بردن تمام مراحل رشدی و چرخه زندگی ساس تختخواب مانند تخم، سنین پوره ای و حشره بالغ، فرم بالغ مقاوم به سموم در درز و دالان ها قابل استفاده است.

با توجه به گیاهی و بی ضرر بودن محصول برای استفاده از آن نیازی به ترک منزل و جابجایی های طولانی مدت نیست و به راحتی می توان از آن در محیط هایی همچون منازل آپارتمانی و ویلایی، ادارات، بیمارستان ها، مدارس و مهدکودک ها، آسایشگاه ها، رستوران، هتل، زندان و … استفاده نمود.

 

ویژگی های حشره کش ساتوکس که باید بدانید

از ویژگی های ساتوکس می توان به  بی ضرر بودن و همچنین گیاهی بودن آن اشاره نمود. دوستدار محیط زیست، عدم نیاز به ترک محل سم پاشی، عدم نیاز به شستوشوی وسایل سم پاشی شده، استفاده راحت روی البسه و وسایل خواب مانند تشک، بالش و پتو، بوی ملایم و طبیعی گیاهان دارویی، عدم ایجاد لک و اثر روی محیط و وسایل استفاده شده، ماندگاری بالا، قدرت و اثر فوری، بی ضرر بودن برای کودکان و حیوانات خانگی، راحتی در استفاده، عدم اشتعال به دلیل فقدان مواد شیمیایی متداول در سایر حشره کش ها، عدم ایجاد مسمومیت و ده ها مورد دیگر اشاره کرد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

موسسه آموزش عالی دیلمان لاهیجان
موسسه آموزش عالی دیلمان لاهیجان
فیلد هایی را که نشان داده می شود انتخاب کنید. سایر فیلد ها پنهان خواهند شد. برای تنظیم مجدد سفارش ، درگ و دراپ کنید.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
برای مخفی کردن نوار مقایسه ، به سمت بیرون کلیک کنید
مقایسه
Compare ×
Let's Compare! Continue shopping