هشتمین همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی به میزبانی دانشگاه گیلان و با همکاری مؤسسه پژوهشی کنترل بیولوژیک آفات و بیماری­های دانشگاه تهران، سازمان حفظ نباتات کشور، موسسه تحقیقات گیاه­پزشکی کشور، انجمن تولید کنندگان عوامل بیولوژیک ایران، پردیس دانشگاهی،شرکت گیاه و شرکت فناوری زیستی طبیعت گرا در تاریخ ۱۰ و ۱۱ آبانماه سال جاری با هدف اطلاع رسانی و تبادل آخرین دستاوردهای علم کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی برگزار می­ شود.

از بین ۱۷۰ مقاله ارسالی به دبیرخانه همایش، تعداد ۱۱۵ مقاله پذیرفته شده است. در این بین، ۱۰ مقاله به صورت سخنرانی و ۱۰۵ مقاله به صورت پوستر ارائه خواهد شد. همچنین ۹ سخنرانی کلیدی در طی دو روز، در سالن اصلی همایش برگزار خواهد شد.
در حاشیه همایش، سه غرفه، عرضه کننده اطلاعات و تولیدات خود در زمینه کنترل بیولوژیک خواهند بود.