سال نو برای کشاورزی سالمتر بیشتر وقت بگذاریم

            خوردن مواد غذایی ارگانیک

خطر ابتلا به برخی سرطان ها را کاهش می دهد.

یک مطالعه جدید نشان داده است که خوردن مواد غذایی آلی

           خطر ابتلا به سرطان را کاهش می دهد.

استفاده از کود و قارچ کش های ارگانیک در تولید نشائ برنج

و ضد عفونی خاک جلوگیری از الودگی شیمایی محصول

و خاک و اب مزرعه قدم بزرگی در تولید محصول سالم

کشاورزی بدون نهاده های سنتز شده

کشاورزی سنتی قبل از ظهور کود و سموم شیمیایی

 

از زمانیکه کشاورزان ما با گاو و اسب شخم می‌زدند و با جویبارهای منشعب شده
از رودخانه‌ها، چشمه‌ها و قنات مزارع خویش را آبیاری می کردند زمان زیادی نمی گذرد.

 

 

تولید محصولات سالم برای جامعه مصرف کننده

امروزه هم می توان با توجه به مکانیزه شدن و تحول و انقلاب در امر  کشاورزی،
با بهره گیری از عوامل طبیعی و اطلاعات سنتی، مختصات بومی، دانش وتجربه و
بر پایه مدیریت تولید مناسب بدون تاثیر گذاری عواملی خارج از مزرعه و بدون
استفاده از کود و سموم شیمیایی  به تولید محصولات سالم برای جامعه مصرف کننده
کوشید و باعث حفظ و تقویت و توسعه سلامت اکوسیستم ها و چرخه های زیستی
و هم چنین فعالیت بیولوژیک و افزایش میکرو ارگانیسم های خاک شد .

 

     کیفییت فدا شده محصولات کشاورزی

با توجه براینکه یقینا میزان محصول از نظر کمییت قابل قیاس با موقعی که
از نهاده های شیمیایی استفاده شده ،نخواهد بود ولی محصول حاصله بی شک
دارای طعم و مزه و عطر و بوی فوق العاده بهتر و سالمتر بوده و در حفظ
سلامت مصرف کننده و کاهش میزان بیماری ها غیر طبیعی و کاهش اشغال
حجم بسیار بزرگی از فضا های درمانی کشورتاثیر بسیار خواهد داشت .

   دغدغه غذای سالم و عاری از کود و سم و تراریختگی

اهمییت غذای سالم و کشاورزی غیر شیمیایی بحدی زیاد هست که حدود دوسوم
مصرف‌کنندگان ساکن آلمان، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا درباره میزان سلامت میوه‌ها
و سبزیجاتی که مصرف می‌کنند، نگران هستند.
٥٠‌درصد این جمعیت نیز معتقدند محصولات کشاورزی که به‌طور محلی پرورش
می‌یابند، ارزش بیشتری دارند و حاضرند برای آن بهای بیشتری بپردازند.