تله فرمون جنسی کرم ساقه خوار برنج

فرمون های جنسی فرمون هایی هستند که توسط یک ارگانیزم برای جذب فردی از جنس مخالف آزاد می شوند، آنها را تشویق می کنند تا با آنها همکاری کنند یا برخی از کارهای دیگر را که به طور نسبی با تولید مثل جنسی انجام می شود، انجام دهند.

 

فرمون های مورد استفاده بايستی دارای قدرت جلب كنندگي بالا  و شكار حشره را به قدر كافي داشته باشد. وهمچنین باید تولید تازه بوده و مدت مصرف کافی داشته باشد  . فرمون های جدید 180 روزه این مزیت خوب را دارند که از ابتدای فروردین ماه برای نصب تله تا پایان برداشت اکثر محصولات تابستانی و حتی جذب و امحائ نسلی که برای زمستان گذرانی پس از درو و برداشت محصول ، در محیط اطراف باقی مانده اند هم لازم و مفید هست.

. تله های فرمون جنسی  اگر در اوایل فصل نشائ برنج در مزارع نصب شوند با ازبین بردن اولين پروانه هاي کرم ساقه خوار

(که تعدادشون هم زیاد نیست )بیشترین تاثیر را کنترل خسارت کرم ساقه خوار دارند.

 

 

 

 

 

 

بهترين وسيله براي نشان دادن شروع فعاليت نسل اول کرم ساقه خوار (بهاره )مي باشند.

ضمنا با شمارش تعدادپروانه های شکار شده در هر نسلی از آفات توسط تله ، وسیله خوبی برای مونیتورینگ (تشخیص انبوهی آفات) میباشد .