تمشک وحشی محصولی سالم و در مواردی کاملا ارگانیک

تمشک وحشی و خودرو با توجه به اینکه در مناطق کاملا رها شده و دور از دسترس در ارتفاعات و جنگل ها رشد میکند و میوه میدهد ، محصولی سالم بوده و در صورتی که از مناطق بالادست و دورتر از مسیر باغات و مزارع رشد کرده باشد می توان گفت ارگانیک هم هست .چون اب و خاک نقاط جنگلی متراکم و مرتفع با مواد شیمیایی یا پسماندهای فاضلاب هیچ تماسی ندارند .

نحوه چیدن و بسته بندی و حمل و نقل و ظروف حاوی محصول می تواند در سلامت یا غیر سالم بودن محصول تاثیر گذار باشد .دقت در این موارد برای خرید و مصرف این میوه خوش مزه باید مد نظر باشد .

 

امروزه کار کشت انواع تمشک غیر بومی در مناطقی که مستعد این کار بوده و تمشک وحشی بصورت خودرو وجود دارد ، درآمد خوبی نصیب کشاورزان این رشته نموده است .

استفاده از کود و داروهای غیر شیمیایی برای کنترل آفات و استفاده از تجهیزات مدرن کشاورزی مانند دور کننده ها و جلب کننده ها و تله های مختلف مخصوص حشرات باعث برداشت سالم این محصول و گرایش بیشتر خانواده ها به مصرف و خرید این محصول میشود