رنگ ارگانیک گریز محافظ تنه درختان و دوست مزرعه

                           رنگ ارگانیک گریز  

 

رنگ گریز فرآورده جدید حاوی ترکیبات معدنی بدون زیان برای گیاهان و صمغ های گیاهی است که به دلیل رنگ سفید خود اشعه مضر خورشید را بازتاب داده و خسارت آفتاب سوختگی تنه درختان و نهال ها را به میزان چشمگیری کاهش می دهد.

                                                                                                                                                                          گریز

درصورت استفاده در زمان مناسب (قبل از شروع فعالیت و تخم ریزی حشرات بالغ) میتواند موجب کاهش خسارت حشرات پوستخوار و چوبخوار و همچنین پرندگانی چون دارکوب گردد.

همچنین موجب کاهش تخم ریزی حشرات و در نتیجه آفات خواهد شد.

در باغاتی که از رنگ طبیعی گریز روی تنه درختان استفاده شده دچار آفت شپشک در نقاط پوشش داده شده نشده اند.

 

رنگ محافظ جهت 

1- حفاظت از تنه درختان در مقابل جوندگان و پستانداران خسارت زا
2- حفاظت از تنه درختان در مقابل آفتاب سوختگی
3- حفاظت از تنه درختان در مقابل حشرات چوب خوار (با ایجاد پوشش روی تنه)
4- حفاظت از لوله های آبیار 16 قطره ای در مقابل جوندگان
با قلم مو به نسبت 1 لیتررنگ و نیم لیتر آب روی تنه درختان آغشته شود.(برای هر درخت در حدود 50 گرم)
با قلم مو روی تنه درختان رنگ آمیزی شود. و با سمپاش به نسبت 10% (100 لیتر رنگ در 1000 لیتر آب) روی لوله های قطره ای پاشیده شود.

 

                        شماره تماس :09113437827    01342323148