مراقب سلامت آب اشامیدنی خود باشیم

 

 

انواع آلاینده های آب

انواع مختلفی از آلاینده­ های آب وجود دارند زیرا آب ها از منابع مختلفی سرچشمه می­گیرند. در اینجا تعدادی از آنها ذکر شده است:

 

  1. آلاینده­ های مغذی

اغلب فاضلاب ها، کودها و پساب ها حاوی سطوح بالایی از مواد مغذی هستند. اگر این مواد تا مدت ها در آب وجود داشته باشند ممکن است باعث رشد جلبک ها در آب شوند که تصفیه آن را بامشکل روبه رو می کند و آب را غیرقابل شرب می کند. همچنین رشد بیش از حد جلبک ها باعث کاهش میزان اکسیژن درون آب شود.

 

  1. آلاینده­ های آب سطحی

آب سطحی شامل آبهای طبیعی در سطح زمین می­شوند، مانند رودخانه ها، دریاچه ها، دریاها و اقیانوس ها. مواد خطرناک در تماس با آب های سطحی وارد آن شده، و درون آن حل شده یا بصورت فیزیکی مخلوط می­شوند که تحت عنوان آلاینده های سطحی آب شناخته می شوند.

 

  1. کاهش اکسیژن

محیط آب حاوی میکروارگانیزم­هایی است که شامل ارگانیزم های هوازی و غیرهوازی هستند. زمانی که مواد زیست­تخریب پذیر زیادی در آب وجود داشته باشند، باعث رشد میکروارگانیزم ها می­شود، و همچنین باعث استفاده بیشتر آنها از اکسیژن می شود. اگر اکسیژن در محیط تمام شود، ارگانیزم های هوازی از بین رفته، و ارگانیزم های غیرهوازی رشد کرده و باعث تولید مواد سمی در محیط می شوند.

 

  1. آلودگی آب های محیطی

هنگامی که بشر از حشره­ کش ها و مواد شیمیایی برای خاک استفاده کرد، این مواد توسط باران شسته شده و به آبهای عمیق وارد می شوند. این ها وارد آبهای محیطی شده و باعث آلودگی آنها می شوند.

 

  1. آلاینده های میکروبیولوژیکی

در بسیاری از مجامع دنیا، افراد از آب های تصفیه نشده استفاده می کنند. اغلب اوقات آلودگی طبیعی ناشی از میکروارگانیزم هایی مانند ویروس ها، باکتری ها و عوامل بیماری زا بوجود می­آیند. این آلودگی طبیعی ممکن است باعث مرگ ماهی ها و دیگر جانداران آبزی شود. آنها همچنین می­توانند باعث بیماری در انسان هایی که از اینچنین آبها استفاده می کنند، شوند.

 

  1. مواد معلق

برخی آلاینده­ها (مواد، ذرات، و مواد شیمیایی) به آسانی در آب حل نمی شوند. این نوع از مواد را مواد ذره­ای می نامند. برخی از این مواد دیرتر ته نشین می شوند. این مواد مضر هستند و حتی برای ارگانیزم هایی که درون آب قرار دارند کشنده هستند.

 

  1. مواد آلاینده شیمیایی

بسیاری از صنایع و کارهای صنعتی باعث ورود مواد شیمیایی به آب می شوند. این مواد اغلب بصورت منابع نقطه ای وجود دارند. اینها شامل مواد شیمیایی می شوند که برای کنترل علف های هرز، آفات و حشره کش ها استفاده می شوند. فلزات و حلال­های صنعتی نیز می­توانند آب را آلوده کنند. این مواد برای بسیاری از آبزیان سمی بوده و رشد آنها را با مشکل روبه رو می کند.

 

  1. آلاینده های نفتی

آلاینده های نفتی نه تنها بصورت منطقه ای باعث آلودگی می شوند، بلکه بر محدوده وسیعی از محیط زیست تاثیر منفی می­گذارند. این مواد نفتی می تواند باعث مرگ بسیاری از ماهی ها و دیگر آبزیان شده و بسیاری از خصوصیات زندگی آنها را با اختلال رو به رو سازد. آلاینده های نفتی اغلب توسط نفتکش ها و دیگر منابع نفتی به محیط زیست وارد می شوند.

بیماریهای درخت گردو و مبارزه ارگانیک با ان

بیماریهای درخت گردو

الف : آفات گردو

– كرم گردو laspeiresia pomonela

براي تعين زمان سمپاشي از تله هاي فرموني كه در اديبهشت ماه كار گذاشته مي شوند مي توان استفاده كرد

2-كرم ميوه Paramyelois transitella :

بر خلاف كرم گردوكه فقط يك لارو در داخل ميوه هاي آلوده وجود دارد در صورت حمله اين آفت چندين لارودر داخل يك ميوه مشاهده مي شود. لارو نسل اول و دوم در طول بهار و تا بستان به ميوه ها خسارت ديده و موميايي شده حمله مي كند،ولي لارو نسل سوم از طريق پوست سبز ترك خورده خسارت زيادي به مـــــيوه ها وارد مي كند.

1-حذف ميوه هاي موميايي شده 2-مبارزه با كرم گردو كه زمينه را براي فعاليت اين آفت فراهم مي كند 3-مبارزه با بلايت گردو4-برداشت سريع ميوه ها پس از ترك برداشتن پوست سبز 5- تيمار ميوه هاي با سموم گازي

3-مگس پوست خوار ميوه گردو rhagoletis cingulata

 

مگس پوست خوار ميوه گردو از بافت تازه پوست سبز ميوه تغذيه كرده و فقط به ارقام ميان رس ودير رس خسارت مي زند.اين آفت درروي پوست ميوه لكه هايي ايجاد مي كند كه اين نوع ميوه ها براي عرضه به بازار منا سب نمي باشد .در اثر خسارت اين آفت در پوست سبز ميوه هاي آلوده ترك ايجاد نمي گرددودر نتيجه برداشت مشـكل مي شود .باقيمانده ميوه هاي آلوده در روي درخت موجب حمله جدي Paramyelois transitella نيز مي گردد.

4-شپشك گردو alcidodes porrectirostris شپشك هاي ماده تخمهاي خود را در روي ميوه مي گذارد. پس از تفريخ تخم،لاروها از قسمت هاي داخلي و مغز تغذيه كرده و موجب ريزش ميوه هاي نارس مي شوند سپس وارد مرحله شفيرگي شده وبعد شپشكهاي بالغ از ميوه خارج مي شوند و از گلبرگها و شاخه هاي ظريف تغذيه مي كند. حشرات بالغ به طول 9 تا 12ميلي متر و به رنگ كرمي مايل به سفيد مي با شند.

 

5-ابريشم باف ناجور Lymantria obfuscata

اين آفت يك نسل در سال دارد و به صورت تخم زمستان گذاراني مي كند. تخم هادر فروردين ماه تفريخ شده ،و لاروها از جوانه ها و برگ ها تغذيه مي كنند.اين آفت بر حسب عادت تغذيه اي در طول روز در زير سنگها يا سوراخهاي خاك مخفي شده و پس از غروب به شاخه و برگ حمله مي كند و اغلب موجب از بين رفتن كامل برگهاي درخت مي شود.

 

6-شته گردو Chromaphis jugtanicola

تعداد زيادي از شته ها در زير برگ و نيز در روي شاخه هاي جوان گردو از شيره گياهي تغذيه مي كنند. شته ها از فروردين تا شهريور فعال هستندولي جمعيت آنها بويژه در بارندگيهاي آخر فصل افزايش مي يابد. در صورت آلودگي شديد برگها ريزش كرده ،مغز چروكيده شده و در روي شيره گياهي كپك سياه مشاهده مي شود.

 

7-پروانه فريZeuzera spp

لاروهاي جوان اين آفت از قسمت هاي داخلي پوست تغذيه مي كنند. شاخه هاي اصلي و شاخه هاي جوان را سوراخ كرده و در داخل آنها به شفيره تبديل مي شوند. برگها و شاخه هاي آلوده پژمرده شده و از بين مي روند. لاروهاي رشد كرده اين آفت به طول 5تا7سانتي متر و به رنگ صورتي مايل به قرمز هستنددر حاليكه پروانه ها به رنگ سفيد بوده و بالهاي زيبايي دارند.

 

8-كچلي گردو Gracillaria roscipinnella

كرم اين پروانه پس از يك مرحله كوتاه و چند روزه ،روي برگ درخت گردو رشد ونمو مي كند وآن را به شكل شاخ شيپوري مي پيچاند.پروانه هاي بالغ اين حشره بين خرداد وتير و سپس در مرداد وشـــهريور به پـــــــــــرواز درمي آيندوپس از دو نسل به شكل لارو پيله اي به دور خود مي تنندو زمستان را در زير خاك پنهان مي مانند.اين آفت در وسط تابستان نيز به شاخه هاي بالايي سال حمله مي كند و برگها را ابتدا به رنگ قرمز در مي آورد و بعد از پيچاندن،آنها را سياه رنگ مي كند.به طوري كه برگها منظره يخ زدگي بهاره را مي يابند.

 

9-سوسك شاخك بلند : Batocera horsfield

سوسك شاخك بلند پوست درخت را سوراخ مي كندو از آفات مهم گردو به شمار مي آيد.لارو اين آفت ،قسمت داخلي پوست را مي خورد و با ايجاد تونلهاي زيگزاك خود را به مغز چوب مي ر ساند .حشرات بالغ نيز از پوست درخت تغذيه مي كنند ولي خسارت زيادي ايجاد نمي كنند.

10 -كنه قرمزPanonychos ulmi

كنه قرمز آفتي است كه نه فقط به گردو بلكه به تعداد بسيار زيادي از درختهاي ديگر ميوه نيز خسارت مي زند.كنه قرمز فصل زمستان را به حالت تخم و اغلب به شكل گروهي در حد فاصل بين شاخه هاي سال و سال قبل ،درشكاف پوست درخت به سر مي برد .تخم اين حشره نسبت به سرماي زمستانه به حدي مقاوم است كه دماي منفي 30درجه سانتي گراد را به راحتي تحمل مي كند .اغلب تخمها در اواخر فروردين و در طول ارديبهشت ماه تفريخ مي شوند كه معمولا با ظهور اولين برگ ها با شكفتن گلهاي ماده تطبيق زماني دارد.حشرات بالغ اين آفت عموما در نيمه دوم اردبهشت ماه ظاهر مي شوند . در هنگام حمله اين آفت در فصل تا بستان سطح بالايي برگها به رنگ خاكـــستري در مي آيد و برگها را در مرداد ماه شروع به ريزش مي كنند

11-كنه زرد Yasates unguiculatus

اين كنه خاص درخت گردو است .حشره بالغ اين گردو از كنه ها بسيار كوچك و ريز

است كه با چشم غير مسلح ديده نمي شود. رنگ آن زرد و شكل آن كشيده وشــبيه به دانه برنج و تخم آن گرد است. ابتدا محل نيش هاي مكنده كنه زرد در زاويه هـــــاي انشــعاب رگبرگهاي ثانوي در روي رگبرگ اصلي ،سبب قهوه اي شدن رنگ آنها و سپس زرد شدن تمام برگ مي شود. به نحوي كه در آغاز رگبرگ اصلي و بعد رگبرگهاي فرعي در سطح زيرين برگ به رنگ قهوه اي روشن و مات (به شكل ستون مهره ماهي )در مي آيد و در مرحله نهايي يعني پس از زرد شدن كامل برگ ها سبب ريزش برگ مي شود.

12-شپشك توت : Pseudaulacaspis pentagona

سپر مومي حشره ماده شپشك توت به شكل مخروطي و پهن به رنگ سفيد مايل به سرخ است . جسم ماده در زير سپر به رنگ زرد ،سپر حشره نر به رنگ سفيد و لارو آنها نيز به رنگ سرخ و نارنجي است .شپشك توت به تنه و بازوهاي درخت گردو حمله مي كند و لايه هاي ضخيمي از سپر هاي مو مي حجيم روي آنها انباشته مي شود .

 

13-شپشك قرمز گلابيEpidiaspis teperii

حشره ماده اين آفت به رنگ قرمز تيره است .سپرمحافظ

مومي آن كوچكتر از سپر شپشك هاي توت و تقريبا پهن و خاكستري است .اين شپشك نيز به شاخه و بازو وتنه درخت گردو حمله مي كند و بتدريج آن را ضعيف و نابود مي سازد . رشد و نمو اين حشره با رويش خزه گل و سنگ روي تنه و شاخه هاي درخت تقويت مي شود و به كمك آنها لايه هاي پوستي مطبقي مي سازد و زيرسپرآنهاپناه مي گيرد.

ب : بیماریهای گردو

1-بيماري لكه برگي گردو Microstroma jaglandui

علائم بيماري بصورت ظهور كپك سفيد در اشكال هندسي در قسمت زير برگها است كه اين شكلها بطور نا منظم بزرگ شده و به هم متصل مي شوند.

2 -باكتريوز(بلايت گردو)xanthomonas campestri f.sp juyeanelis

باكتريوز يكي از دشمنان اصلي و از بيمارهاي بسيار خطرناكي است كه مي تواند حتي تا 80 0/0از محصول را نابود سازد.باكتريوزدر اغلب مناطق گردو خيز فراوان است و هيچ يك از ارقام گردو هاي موجود تا كنون در مقابل اين بيماري مقاوم يا متحمل نبوده اند. اولين اثر باكتريوز روي ميوه ،ظاهر شدن لكه هاي كوچك منظمي است كه در آغاز شفاف اند وبه رنگ تيره در مي آيند و در انتها ي ميوه به قطر 2 تا3 سانتي متر مي رسند .آلودگي اوليه با پيشرفت سريع از پوست ميوه عبور مي كند و پوست خشك را سياه و مغز گردو را به شكل خمير ي نرم در مي آورد. وسبب ريزش آن مي شود .در روي شاخه ها باكتريوز ابتدا به رنگ سبز تيره شفاف روي شاخه هاي سالم ظاهر مي شود و به موازات رشد و نمو شاخه ،به سرعت به پيشروي ادامه مي دهدتا جايي كه مركز زخم آن مي شكافد و شا نكر ظهور ميكند . در روي برگها لكه هاي قهوه اي و سياه رنگي به قطر چند ميلي متر با حاشيه زرد مايل به سبز بوجود مي آيد.گلچه هاي شاتو نهاي آلوده تخريب شده و از بين مي روند. به دليل اينكه وجود آب براي ايجاد آلودگي ضروري است بارندگي،مه،شبنم وآبياري باراني موجب انتشار اين بيماري مي شوند.اين باكتري در صورت وجود آب آزاد از طريق روزنه ها ،زخم ها ،خراش هاو محل نيش حشرات وارد درخت ميزبان مي شود. باكتري عامل بيماري در جوانه هاي در حال خواب زمستانگذراني مي كند.به همين دليل مبارزه با آن مشكل است. با وجود اين محلول پاشي به موقع بوسيله محلول بردو و تركيبات مس آن را كنترل مي كند

2-بيماري آنتراكنوز Jnomonia leptostyea

عامل بيماري قارچي است كه در بهار بسيار سرد و مرطوب ،يا در اواخر تابستان وقتي كه دماي هوا پايين مي افتد و رطوبت بالا مي رود بيشتر ظاهر مي شود. برگ درخت گردو حساسترين اندام آن است و اغــــلب زودتر از ســــــــاير اندام ها ي درخت به اين قا رچ آلوده مي شو د .اولين علائم ظاهري روي برگ ،لكه هاي نامنظم خاكستري تا قهوه اي رنگ با حاشيه قهوه اي سوخته و ابعاد نسبتا بزرگي است كه روي برگ درخت گردو ظاهر و سبب ريزش برگها ي زرد قبل از خزان مي شود. علامت ظهور و خسارت اين قارچ روي شاخه ها ، لكه هاي دراز تر و فرو رفته تري است در هنگام طغيان و شدت آلودگي ،لكه هاي گردو ،قهوهاي و سياه رنگي فقط روي پوست سبز گردو ظاهر مي شوند كه اندازه ميوه را كوچك و مغز گردو را نارس نگه مي دارد .

4-خشكيدگي سر شاخه يا شانكر گردوCytospona jcagtandis

علائم بيماري به صورت نواحي متورم يا فرو رفته در اندازه هاي مختلف است كه در روي پوست ،شاخه ها و پوست و تنه ظاهر مي شود.

5-شانكر عميق پوست گردوErwinia rubrifaciens

شكافهاي طولي بزرگ در روي پوست تنه و شاخه ها از علائم خارجي بيماري شانكر است .از محل اين شكافها مخلوطي از شيره گياهي و باكتري عامل بيماري خارج مي شود . ترشحات باكتري به رنگ قهوه اي تا قهوه اي تيره در مي آيد و بعد از خشك شدن به نظر مي رسد كه از محل شكافها خون خارج شده است .باكتري عامل بيماري بجز زمستان در تمام طول سال مي تواند گردو را آلوده كند .

6-پوسيدگي ريشه وطوقه ناشي فيتو فتورا

تعدادي از گونه هاي phytophthora spp موجب پوسيدگي ريشه ،پوسيدگي طوقه يا هر دو مي شوند.علائم عمومي بيماري بصورت برگهاي كوچك زرد ،خزان زود هنگام كاهــش عملكرد ،خشكيدگي سر شاخه ها و بالاخره از بين رفتن و مرگ درخت است.علائم بيــــــماري بسته به گونه فيتوفترا ،درجه حرارت ،رطوبت خاك و مقاومت نسبي پايه به تدريج در برخي سالها ظاهر مي شود پوسيدگي طوقه ابتدا به صورت لكه هاي متعدد در اطراف طوقه ظاهر شده كه در مراحل بعد اين لكه ها به هم پيوسته تنه درخت را احاطه كرده وموجب مرگ آن مي شود .پوسيدگي ريشه ابتدا در نتيجه آلودگي ريشه هاي بزرگ و كوچك شروع مي شود ودر مراحل بعد ي سيستم داخلي ريشه تخريب مي گردد ..پیشگیری  : مثل زهكشي مناسب جلوگيري از آلودگي هنگام عمليات زراعي ،محافظت محل پيوند و قرار دادن آن در بالاتر از سطح خاك و استفاده ازپايه هاي بسيار مقاوم براي مبارزه با پوسيدگي ريشه وطوقه بايد در نظر گرفته شود.

7 – پوسيدگي ريشه و طوقه ناشي از قارچ آرميلاريا

اين بيماري به نام هاي ديگري مثل بيماري قارچ ريشه بلوط، پوسيدگي ريشه قارچ

خوراكي و قارچ عسلي نيز ناميده مي شود وعامــل آن قارچ armillaria mellea است. علائم بيماري شبيه پوسيدگي ناشي از فيتوفترا است و به همين دليل تشخيص آن مشكل مي باشد .مطمئن ترين روش تشخيص اين بيماري وجود رشته هاي مي سيليوم قارچ است كه به بند كفش شباهت دارد . مي سليوم هاي قارچ كه سطح خارجي آنها قهوه اي مايل به سياه و داخل آن سفيد رنگ است به سطح خارجي پوست ريشه مي چسبد.

9-پو سيدگي زغالي گردو Macrophomina phaseoli

پوسيدگي زغالي گردو يكي از بيماريهاي قارچي گردو مي باشد،اين بيماري در زمينهاي سنگلاخي و خشك كه با كمبودخاك زراعي مواجه هستند،اتفاق مي افتد بويژه زماني كه گردو در برابر تنش آبي قرار گيرد،شديد تر است.علائم بيماري زغالي شبيه پوسيدگي فيتوفترايي مي باشد با اين تفاوت كه پوسيدگي فيتوفترايي در مناطقي كه رطوبت خاك بالا مي باشد ،رخ مي دهد.در زمينهاي شنزار و سنگلاخي كه كمبود خاك زراعي دارند بهتر است از كود دامي پوسيده همراه باخاك زراعي در كاشت نهال استفاده نمود،همچنين آبياري نهالها بايد بطور منظم در ماههاي كه گياه با كمبود آب مواجه است ،انجام شود

برای پیشگیری همه بیماری های گردو از مهر ماه و پس از برداشت محصول گردو باید اقدام کرد و پس از طهور علایم بیماری درمان با دوز های خاصی از چند نوع داروهای کنه کش و حشره کش ارگانیک باید استفاده نمود

برگهای ریخته شده عامل انتقال بیماری

برگ های درختان میوه

اکثرا حاوی بیماری های  قارچی و انواع تخم شته ها و افات دیگر هست .برای در امان ماندن درختان در سال اینده بهتر است کلیه برگهای درختان میوه از دور و برشان جمع شده و در جایی دور از درختان میوه کپه شده وتا میکروبهایی که از بین برگ های مرده راه خودرا باز میکنند و درچند ماه آنها را تبدیل به کمپوست گیاهی میکنند. دوباره جهت خاک برگ و کود طبیعی در سایه انداز درختان استفاده گردد.