تاثیر فاضلاب های خانگی و داروهای شیمیایی مصرف شده بر محیط زیست

پساب دارویی

 

 

 

 

البته، غلظت اين تركيبات در مقادير قابل شناسايي در محيط ناچيز است ( ng/lتا ،µg/l ) ولي همين مقدار كم هم ميتواند بر روي ان سان و موجودات آبزي اثر سميت دا شته با شد. اما مقدار اين تركيبات نسبت به ۱۰ سال گذشته، افزايش قابل توجهي داشته و اين موضوع نگران كننده است. در واقع وجود آنها در محيط زيست را، ميتوان به بروز برخي از مشـــكلات در آينده ارتباط داد.

پساب دارویی

 

ميزان تخريب و حذف طي فرايند تصفيه پساب دارویی

اين تركيبات بطور عمده به محيط زيسـت دفع شـده و نهايتا به تصـفيه خانه هاي فاضـلاب وارد ميشـوند. بنابراين تصفيه خانه هاي فاضلاب مقادير زيادي از آنتيبيوتيك را دريافت ميكنند در حالي كه نميتوانند بطور كامل آن را حذف كنند. طبق مطالعات اخير در اروپا، نتايج حاصـل از بررسـي عملكرد تصـفيه خانه هاي فاضـلاب در حذف داروها، نشان دهنده ي آن ا ست كه %80از كل بار دارويي وارد شده به تصفيه خانه هاي فاضلاب بدون آنكه حذف شود به
آبهاي سطحي تخليه مي شود. اگر چه با بهره وري مناسب از فرايندهاي تصفيه، تعدادي از تركيبات دارويي بطور مناسب حذف ميشوند. اما آنتيبيوتيكها نسبت به تصفيه مقاوم بوده و در پساب تصفيهخانهها حضور دارند. عدم حذف كامل اين تركيبات در فرايند متداول را مي توان به، خا صيت آب گريزي، ساختار پيچيده، غلظت ب سيار كم، تاثير بر ميكروارگانيسم ها و تعامل آنها با برخي از مواد موجود در فاضلاب نسبت داد.

 

حذف آلاینده‌های دارویی خطرناک با باکتری‌ها و نانوذرات اکسید آهن

پساب

محققان دانشگاه گیلان در فاز آزمایشگاهی توانستند یک نوع آلاینده خطرناک دارویی را با استفاده از میکروارگانیسم‌ها و نانوذرات اکسید آهن از محیط آبی حذف کنند.

به گزارش ایسنا، ورود ترکیبات سمی موجود در صنایع دارویی، به ‌ویژه داروهای شیمی‌درمانی به اکوسیستم‌ از طریق پساب، تهدید کننده سلامت انسان، جانوران و گیاهان است از این رو روش‌های مختلفی برای حذف این ترکیبات از پساب ارائه شد است.

استفاده از میکروارگانیسم‌ها برای حذف این آلاینده‌ها مورد توجه برخی محققان این حوزه قرار گرفته ‌است. محققان دانشگاه گیلان در فاز آزمایشگاهی روشی را در این زمینه عرضه کردند

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *